Obradowała Rada Muzeum

piątek, 22 marzec 2019 13:24 Opublikował: Tomasz Michalak

W piątkowe popołudnie 15 marca br. na pierwszym tegorocznym posiedzeniu spotkała się Rada Muzeum Twierdzy. Jak to na początku roku bywa zaczęto od podsumowania pracy muzeum w roku 2018, zapoznano się również z sytuacją finansową.

74 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn

czwartek, 14 marzec 2019 11:20 Opublikował: Tomasz Michalak

74 lata temu wojska Armii Czerwonej zdobyły po dwumiesięcznym oblężeniu twierdzę Kostrzyn / Festung Küstrin. Skutki tamtych wydarzeń są odczuwalne i widoczne w naszym mieście po dzień dzisiejszy, a najbardziej przemawiającym do wyobraźni współczesnych obserwatorów jest zrujnowane i nieodbudowane kostrzyńskie Stare Miasto.

Poza granicami Imperium Romanum

czwartek, 14 marzec 2019 11:19 Opublikował: Tomasz Michalak

Jakie ludy zamieszkiwały teren na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego? Czy słusznie Rzymianie określali ich mianem barbarzyńców? Z jakich źródeł czerpiemy wiedzę na temat ich kultury materialnej? Odpowiedzi na te i inne pytania padły podczas wystąpienia archeologa MTK Krzysztofa Sochy przed audytorium w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy w dniu 13.03. br.

Kontrola konserwatorska na Bastionie Król

czwartek, 14 marzec 2019 11:18 Opublikował: Tomasz Michalak

W związku z zawaleniem się fragmentu muru okalającego nadszaniec na Bastionie Król wszczęte zostały odpowiednie procedury: poinformowany został właściciel obiektu (Miasto Kostrzyn nad Odrą) oraz wojewódzki konserwator zabytków.

Skromna prezentacja na ITB

czwartek, 14 marzec 2019 11:17 Opublikował: Tomasz Michalak

Największe targi turystyczne Europy, a prawdopodobnie i świata, berlińska Międzynarodowa Giełda Turystyczna (ITB) odbywają się od 1966 r. W dniach 4-8.03.2019 r. miała miejsce ich już 53 edycja. Polskie stoisko narodowe skupiające wystawców ze wszystkich regionów naszego kraju organizowane jest przez Polską Organizację Turystyczną.

Skarby z fosy

czwartek, 14 marzec 2019 11:16 Opublikował: Tomasz Michalak

Kontynuując badania archeologiczne w fosie rawelinu August-Wilhelm posiłkujemy się pomocą wolontariuszy, którzy z jednej strony mogą legalnie realizować swe pasje poszukiwawcze, z drugiej strony stanowią nieocenioną pomoc w naszej pracy. Samotny archeolog muzealny przy wsparciu pracowników gospodarczych MTK nie byłby w stanie przeszukać hałdy ziemi i wyschniętego mułu zalegającego na dnie fosy. W miniony weekend po raz kolejny zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie do eksploratorów zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy nie bacząc na kapryśną pogodę stawili się na wezwanie.

Infokiosk w punkcie IT

czwartek, 14 marzec 2019 11:14 Opublikował: Tomasz Michalak

Ponad rok trwał proces instalacji Internetu w Bramie Berlińskiej, gdzie Muzeum Twierdzy Kostrzyn prowadzi certyfikowany punkt informacji turystycznej. Rozpoczęliśmy od uzyskania w Starostwie Powiatowym odpowiedniej mapy dla celów projektowych i odpowiedniej jej „obróbki” przez geodetę.

250 lat kostrzyńskich dzwonów Eberswalde – Chorin – Niederfinow

czwartek, 07 marzec 2019 13:13 Opublikował: Tomasz Michalak

Dzwony z kościoła pw. NMP (Marienkirche) na Starym Mieście w Kostrzynie zostały odlane w roku 1769 r. Jak łatwo obliczyć obchodzą w tym roku 250 rocznicę „urodzin”. Losy kostrzyńskich dzwonów są niezwykle interesujące – dwa z nich zostały utracone w czasie II WŚ bezpowrotnie, dwa funkcjonują do dzisiaj w kościele św. Marii Magdaleny w Eberswalde.

Konferencja „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą”

czwartek, 07 marzec 2019 13:12 Opublikował: Tomasz Michalak

5 marca br. w odrestaurowanym Domku Szwajcarskim w Seelow miała miejsce polsko-niemiecka konferencja „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą” zorganizowana przez trzech partnerów: Miasto Seelow, Miasto Kostrzyn i Gminę Słońsk. W ramach projektu powstać ma pracownia historyczna w budynku dworca kolejowego w Seelow, centrum historii przemysłu w „willi Wagenera” w Kostrzynie (była siedziba UM przy ul. Kopernika) oraz centrum edukacji historycznej w Słońsku.

Członkostwo w stowarzyszeniu Seelow

czwartek, 07 marzec 2019 13:11 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przywiązuje jako placówka zajmująca się również obsługą ruchu turystycznego wagę do promocji na rynku turystycznym w kraju i zagranicą. Bierzemy udział w targach branżowych, publikujemy reklamy i informacje w katalogach i czasopismach ukierunkowanych na turystów.