Lubusz i Górzyca – dwie siedziby biskupstwa lubuskiego

wtorek, 27 marzec 2018 15:46 Opublikował: Tomasz Michalak

Dwie niewielkie dzisiaj miejscowości leżące po dwóch stronach Odry przeżywały w przeszłości lata swojej świetności. Przez całe dziesięciolecia były to wszak siedziby biskupstwa lubuskiego utworzonego za panowania Bolesława Krzywoustego. Dzieje biskupstwa były bardzo burzliwe.

Wieczór prelekcji 1945

wtorek, 27 marzec 2018 15:45 Opublikował: Tomasz Michalak

Z okazji 73 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn (w ten sposób nazywamy rocznicę obchodzoną do niedawna jako „rocznica wyzwolenia Kostrzyna”) Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowało 23.03. br. wieczór z prelekcjami poświęconymi temu wydarzeniu. Na sali wykładowej pojawiło się bez mała 30 osób zainteresowanych tą tematyką, w tym kilku obywateli Niemiec.

Wizyta burmistrza Reinbek

wtorek, 27 marzec 2018 15:43 Opublikował: Tomasz Michalak

Niecodzienni goście pojawili się w piątkowe przedpołudnie 23.03. br. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn – delegacja z miasta Reinbek. Co łączy to położone pod Hamburgiem miasteczko z Kostrzynem?

Patriotyczny konkurs historyczny

wtorek, 20 marzec 2018 22:03 Opublikował: Tomasz Michalak

19 marca w Szkole Podstawowej nr 2 miał miejsce konkurs historyczny „Historia Polski a patriotyzm”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas siódmych tejże szkoły. Reprezentanci trzech klas uczestniczyli w szeregu zróżnicowanych konkurencji.

Sesja archeologów zakończona

wtorek, 20 marzec 2018 22:02 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 15-15.03. br. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy miała miejsce II Lubuska Sesja Sprawozdawcza z udziałem archeologów prowadzących badania w naszym regionie.

Forum Stowarzyszenia PTTP w Zabrzu

czwartek, 15 marzec 2018 09:15 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 9 - 11 marca miało miejsce XVII Forum Podziemnych Tras Turystycznych organizowane przez Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Gospodarzem tegorocznego spotkania było miasto Zabrze, reprezentowane przez Gustawa Jurkiewicza - prezesa Stowarzyszenia oraz wieloletniego animatora tworzenia podziemnych obiektów turystycznych w tym mieście.

Spotkanie noworoczne w Peitz

czwartek, 15 marzec 2018 09:14 Opublikował: Tomasz Michalak

Później niż zwykle, bo dopiero 2 marca br., w mieście partnerskim Peitz odbyła się uroczystość  związana z podsumowaniem starego roku 2017 i rozpoczęciem nowego 2018. Na zaproszenie władz do zaprzyjaźnionego z nami łużyckiego miasta (nazwa serbołużycka to Picnjo) udała się delegacja z Kostrzyna: wiceburmistrz Zbigniew Biedulski, przewodniczący RM Marek Tatarewicz oraz pracownik naszego muzeum Zbigniew Piotrowski.

Żołnierze wyklęci upamiętnieni

piątek, 02 marzec 2018 15:28 Opublikował: Tomasz Michalak

Bez mała 60 widzów uczestniczyło w seansie filmowym w dniu 1 marca br. zorganizowanym przez Muzeum Twierdzy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Seans miał miejsce w sali kostrzyńskiego „Kina za rogiem” w budynku „Kręgielni”.

Model Panzerturmu trafił do MTK

piątek, 02 marzec 2018 15:25 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało niedawno kartonowo-drewniany model tzw. panzerturmu (wieży czołgowej). W rzeczywistości było to stanowisko z konstrukcją z betonu lub drewna, na której umieszczano działo czołgowe z wieżyczką. Tego typu instalacje stosowano przeważnie do prowadzenia obrony przeciwpancernej w newralgicznych punktach umocnień.

Salamandra policzyła nietoperze

piątek, 02 marzec 2018 15:24 Opublikował: Tomasz Michalak

Podziemia kostrzyńskiej twierdzy odwiedzane są przez turystów szczególnie chętnie w porze letniej. Natomiast porą zimową część kazamat przechodzi we władanie innych użytkowników. Ciemne i chłodne podziemne korytarze i piwnice stanowią bowiem doskonałe schronienie i noclegowisko dla nietoperzy, które przebywają tu przez kilka miesięcy.