Droga krzyżowa

Ruina kościoła maryjnego (Marienkirche) od kilkunastu lat jest własnością parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła. Na mocy zawartej umowy opiekę nad tym terenem sprawuje Muzeum Twierdzy. Okazjonalnie odbywają się tu nabożeństwa. Jednym z tych, które na stałe weszły w kalendarz wydarzeń, jest odprawiana od kilku lat we wrześniu droga krzyżowa. Tegoroczna miała miejsce w niedzielę, 16.09. br.

Jak co roku nabożeństwo zgromadziło dość znaczną ilość wiernych, którzy pod przewodnictwem ks. prałata Wojciecha Skóry z udziałem chóru parafialnego pod kierownictwem organisty Tadeusza Blumy przeszli poczynając od ruiny kościoła maryjnego ulicami miasta, by zakończyć trasę drogi krzyżowej również przy ruinie kościoła. Stare Miasto, będące jednym wielkim cmentarzyskiem ludności kilku nacji, jest miejscem szczególnym i sprzyja zadumie nad ludzkim cierpieniem i kruchością życia.

W sobotę 6 października będzie miała miejsce na Starym Mieście kolejna uroczystość religijna „Różaniec na granicy”. O godz. 14.00 w ruinie kościoła maryjnego rozpocznie się nabożeństwo różańcowe a następnie procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej murami twierdzy (Promenada Kattego). Będzie to wydarzenie z w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.