Międzynarodowe Forum Samorządowe

20 września odbyło się Międzynarodowe Forum Samorządowe, tematem przewodnim spotkania była "Edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami". W Kostrzynie nad Odrą spotkały się delegacje miast Seelow, Peitz (Niemcy), Sambor (Ukraina), Floresti (Mołdawia), Zemplínske Hámre (Słowacja). Każdy z gości przygotował krótką, piętnastominutową prezentację na temat współpracy międzynarodowej. Burmistrz Miasta dr Andrzej Kunt zaprezentował współpracę międzynarodową Miasta Kostrzyn nad Odrą w ostatnich latach.

Obszerna relacja została zaprezentowana na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Kostrzyn.

Swój skromny wkład w program pobytu gości miało Muzeum Twierdzy Kostrzyn. W godzinach popołudniowych dyrektor MTK Ryszard Skałba oprowadził zagranicznych uczestników forum po Starym Mieście i zaprezentował ekspozycję w Bastionie Filip. Naszymi gośćmi byli: zastępca burmistrza Floresti Yuri Gangan oraz pracownik urzędu miasta ds. kultury i sportu Waleri Furdui, Kierownik Departamentu Przedsiębiorczości i Inwestycji Urząd Miasta w Samborze Oksana Fur i nauczycielka Iryna Popczuk, a z Zemplínske Hámre burmistrz miasta dr Rastislav Zaremba oraz Manager Lokalnej Grupy Działania Lucia Mariničová. Być może skorzystamy kiedyś z zaproszeń do złożenia rewizyty, jakie otrzymaliśmy od naszych gości.