Pożar na Starym Mieście

Kostrzyńskie Stare Miasto jest terenem ruinnym z odsłoniętymi ulicami i placami. Spora część kwartałów Starego Miasta jest pokryta roślinnością, która skrywa w sezonie wiosenno-letnim pozostałości zabudowy. Słońce i brak deszczu powodują wysychanie roślinności, co stwarza zagrożenie pożarowe. W minionych latach mieliśmy już kilka przypadków wzniecenia ognia. Niestety, sytuacja ta powtórzyła się w minioną niedzielę, 14.10.br.

Tym razem ogień pojawił się na nadbrzeżu Odry przy murze kurtynowym i Bastionie Filip. Nie wiemy, czy podpalenie było celowe, czy też ktoś może wyrzucił lekkomyślnie niedopałek papierosa w wysuszone trzciny. Na szczęście zwiedzający Stare Miasto turyści w porę dostrzegli zagrożenie i wezwana straż pożarna sprawnie poradziła sobie z ogniem i nie doszło do nieszczęścia. Przypominamy, że Stare Miasto i jego okolice usiane są niebezpiecznymi pozostałościami po działaniach wojennych z lutego i marca 1945 roku. Mimo przeprowadzonego rozminowania nadal znajdujemy w ruinach niewybuchy i niewypały, które w wyniku działania ognia mogą stanowić realne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Ponadto kostrzyńska Starówka znajduje się w obszarze Natura 2000, ogień czyni niepowetowane straty dla środowiska. Wierzymy, że był to przypadek, a nie zamierzone działanie bezmyślnego sprawcy.