marzec 2022 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Dzień turystyki Regionu Odry i Warty

czwartek, 31 marzec 2022 13:34

Relacje biznesowe, handlowe i społeczne mają w rejonie przygranicznym swoją specyfikę. Goście z Niemiec są klientami naszych firm, placówek handlowych i usługowych, kostrzynianie tez korzystają z niemieckiego rynku pracy itp. Większość z mieszkańców pogranicza ma już „przetarte ścieżki”, jeśli  chodzi o dostępność towarów i usług po obu stronach Odry. Ale nie oznacza to, że nie można szukać nowych kontaktów i ofert.

Dział: Aktualności

Jerzy Dreger opuszcza MTK

czwartek, 24 marzec 2022 15:10

W styczniu informowaliśmy o zakończeniu pracy w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Małgorzaty Jaraczewskiej-Dreger. Z nieukrywanym żalem informujemy, iż do swej małżonki dołącza nasz muzealny edukator Jerzy Dreger.

Dział: Aktualności

Prelekcje rocznicowe

czwartek, 24 marzec 2022 15:07

Pod koniec marca od wielu lat obchodzona jest rocznica zakończenia walk o Kostrzyn w 1945 r. (wcześniej jako rocznica „wyzwolenia Kostrzyna”). W ostatnim okresie były to organizowane przez nas prezentacje, inscenizacje, wycieczki. W roku bieżącym ze względu na konotacje walk Armii Czerwonej pod Kostrzynem z wojną na Ukrainie prowadzoną przez tężę armię postanowiliśmy ograniczyć obchody do prelekcji zatytułowanej „Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich”.

Dział: Aktualności

Odrzańskie mosty – krótka historia

czwartek, 24 marzec 2022 15:03

W listopadzie 2021 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu "Odra. Nasza rzeka" miniseminarium tematyczne poświęcone jak sam tytuł wskazuje „naszej rzece”. Jednym z prelegentów był pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn Jerzy Dreger. Zaprezentował on temat historii kostrzyńskich mostów odrzańskich. Jego opowieść sięgnęła wstecz do roku 1650, z którego pochodzi pierwsza znana nam wiarygodna rycina z wizerunkiem mostu drogowego na Odrze.

Dział: Aktualności

Temat walk o Kostrzyn w 1945 r. stanowi jeden z głównych punktów naszych dociekań historycznych. Nic w tym dziwnego, skoro ich pokłosiem jest obecny wygląd Starego Miasta. Poświęcone zostały temu zagadnieniu liczne publikacje, konferencje, spotkania i odczyty. Niejednokrotnie temat ten pojawiał się również w formie wydarzeń o charakterze rekonstrukcyjnym. Z biegiem lat pojawiają się najrozmaitsze materiały źródłowe dotyczące przebiegu walk.

Dział: Aktualności

Na pomoc Ukrainie

czwartek, 17 marzec 2022 19:44

Jak wiadomo w Polsce prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz na rzecz obrońców ukraińskiej ziemi przed rosyjskim najeźdźcą. W ciągu trzech tygodni do Polski przybyło ok. 2 mln uchodźców. Miasto Kostrzyn aktywnie włączyło się w organizację zbiórki dóbr materialnych, które transportowane są stąd do wschodnich części naszego kraju i na Ukrainę.

Dział: Aktualności