Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich - prelekcja

Temat walk o Kostrzyn w 1945 r. stanowi jeden z głównych punktów naszych dociekań historycznych. Nic w tym dziwnego, skoro ich pokłosiem jest obecny wygląd Starego Miasta. Poświęcone zostały temu zagadnieniu liczne publikacje, konferencje, spotkania i odczyty. Niejednokrotnie temat ten pojawiał się również w formie wydarzeń o charakterze rekonstrukcyjnym. Z biegiem lat pojawiają się najrozmaitsze materiały źródłowe dotyczące przebiegu walk.

Często zmuszają one do rewizji niektórych dotychczas przyjmowanych za pewnik założeń. Dzięki temu jednak obraz walk staje się pełniejszy i dokładniejszy. Wspomnienia i relacje zyskują nowy kontekst. Taki przełomem w badaniu oblężenia w 1945 roku było pojawienie się dużej ilości materiałów z Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej – CAMORF. Wcześniej dostęp do tych zasobów był bardzo utrudniony lub nawet wręcz niemożliwy. Dzięki digitalizacji i udostępnieniu za pomocą serwisu Pamyat Naroda (Pamięć Narodu) otworzyły się zupełnie nowe perspektywy badawcze.

Tym razem zaprezentujemy nieznane szerszej publiczności fotografie archiwalne dotyczące walk o Kostrzyn wraz z niezbędnym komentarzem. Prelegentem będzie Jerzy Dreger, dla którego będzie to pożegnalna prelekcja jako pracownika naszego muzeum.

Zapraszamy w środę, 23 marca,  na dwa spotkania do wyboru:

  • 11:00 – Kręgielnia, ul. Fabryczna 5 (otwarte spotkanie w ramach Uniwersytetu III Wieku)
  • 18:00 – Siedziba Muzeum Twierdzy, ul. Graniczna 1

Wstęp na obie prelekcje wolny!