Odrzańskie mosty – krótka historia

W listopadzie 2021 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu "Odra. Nasza rzeka" miniseminarium tematyczne poświęcone jak sam tytuł wskazuje „naszej rzece”. Jednym z prelegentów był pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn Jerzy Dreger. Zaprezentował on temat historii kostrzyńskich mostów odrzańskich. Jego opowieść sięgnęła wstecz do roku 1650, z którego pochodzi pierwsza znana nam wiarygodna rycina z wizerunkiem mostu drogowego na Odrze.

Kolejne obrazy przedstawiały zmiany lokalizacji i konstrukcji mostów, drogowych a w późniejszym okresie również kolejowych, aż po dzień dzisiejszy. Prezentacja dała podwaliny do troszkę szerszego opracowania na ten temat. „Kostrzyńskie mosty na Odrze do 1945 r.”, bo taki nosi ono tytuł, jest dostępne na naszej stronie internetowej (strona startowa) w postaci pliku pdf. Można go otworzyć online lub zapisać na dysku swego komputera i w wolnej chwili zapoznać się z treścią. Na 20 stronach i 20 fotografiach (rycinach) autor zaprezentował dzieje przepraw mostowych przez Odrą w Kostrzynie, zarówno drogowych i kolejowych, tymczasowych i stałych, ich konstrukcje, zmieniające się lokalizacje, zniszczenie i odbudowę. Jest to kolejny przyczynek do poznawania przeróżnych aspektów historii naszego miasta. Zapraszamy do lektury.