grudzień 2022 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Harcerze Szczepu "Twierdza" w Muzeum Twierdzy

czwartek, 22 grudzień 2022 15:08

Przedświąteczny tydzień, to czas składania sobie życzeń. Otrzymujemy i wysyłamy kartki świąteczne, maile, telefonujemy. Dzisiaj mieliśmy okazję gościć w naszej siedzibie druhów Kostrzyńskiego Szczepu Harcerskiego „Twierdza” z jego komendantem Patrykiem Woźniakiem na czele, którzy zawitali do nas z Betlejemskim Światłem Pokoju.

Dział: Aktualności

Aleksandra Dudka Przyjacielem MTK

wtorek, 20 grudzień 2022 15:43

Od 2012 r. dyrektor MTK przyznaje honorowe wyróżnienia dla tych, którzy bezinteresownie pomagają nam w naszej działalności. Pomoc ta przejawia się w różnej formie: od udostępniania materiałów i informacji, przekazywania zabytków, propagowania działalności muzeum, pomoc w rozwiązywaniu problemów, publikowanie w mediach artykułów o naszej pracy aż po wykonywanie prac eksploracyjnych i fizycznych na naszą rzecz). Do tej pory wyróżnionych zostało 18 osób fizycznych i jedno stowarzyszenie. Tegorocznym laureatem została Aleksandra Dudka.

Dział: Aktualności

Podsumowanie roku 2022

wtorek, 20 grudzień 2022 15:42

Już tradycją się stało coroczne spotkanie organizowane przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn w celu podsumowania całorocznej działalności. Ma ono miejsce zawsze w połowie grudnia, przed Bożym Narodzeniem. 16 grudnia br. w lokalu „Rampa” miało miejsce kolejne tego typu wydarzenie. Spotkanie rozpoczął dyrektor MTK Ryszard Skałba, który zaprezentował działalność naszej placówki w roku 2022. Przedstawił wydarzenia zorganizowane i współorganizowane przez muzeum, udział w projektach, przygotowane wystawy i przeprowadzone zajęcia edukacyjne.

Dział: Aktualności

Zwiedzanie Dąbroszyna w ofercie MTK

wtorek, 20 grudzień 2022 15:40

Dąbroszyński pałac wraz z przyległym parkiem dolnym i górnym oraz kościołem parafialnym to perełka architektury minionych wieków. Niewielka odległość od Kostrzyna (5 km) sprawia, że może być to naturalny dodatkowy punkt w programie wycieczek dla tych turystów, którzy chcą połączyć zwiedzanie miasta-twierdzy Kostrzyn i naszego muzeum ze zwiedzaniem okolicy. Niestety, na miejscu nie istnieje organizacja, która na co dzień oferowałaby obsługę ruchu turystycznego dla takich właśnie osób lub grup zorganizowanych. Jako muzeum podejmujemy próbę zapełnienia tej luki!

Dział: Aktualności

Badania wykopaliskowe w Witnicy zakończone

środa, 14 grudzień 2022 14:38

W okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 roku prowadzone były przez archeologów Muzeum Twierdzy Kostrzyn wyprzedzające wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku nr 5 w Witnicy zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej. Prace wykopaliskowe wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Witnicy. Były one związane z planowaną budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej” wraz z niezbędną infrastrukturą. W pracy w terenie wspomagali nas pracownicy miejscowego Centrum Integracji Społecznej.

Dział: Aktualności

Oferta lekcji muzealnych dla szkół

środa, 14 grudzień 2022 14:37

Podstawowym celem działalności edukacyjnej Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest przybliżanie wiedzy na temat historii twierdzy i miasta na przestrzeni dziejów. Równolegle zamierzamy kształtować tożsamość lokalną i poczucie przynależności do społeczności mieszkańców miasta i regionu. Formy naszej działalności edukacyjnej są różnorakie: od wycieczek tematycznych, poprzez publikacje, prelekcje, wystawy, prezentacje, spotkania autorskie, gry terenowe aż po inscenizacje i inne wydarzenia. Przygotowaliśmy również dla dzieci i młodzieży lekcje muzealne do realizacji w naszej placówce. Tematyka, nawet bardziej ogólna, nawiązuje do historii miasta. Nie prowadzimy zajęć z historii powszechnej, nasze propozycje mają odniesienie do osób i wydarzeń, które związane są bezpośrednio z Kostrzynem.

Dział: Aktualności