Oferta lekcji muzealnych dla szkół

Podstawowym celem działalności edukacyjnej Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest przybliżanie wiedzy na temat historii twierdzy i miasta na przestrzeni dziejów. Równolegle zamierzamy kształtować tożsamość lokalną i poczucie przynależności do społeczności mieszkańców miasta i regionu. Formy naszej działalności edukacyjnej są różnorakie: od wycieczek tematycznych, poprzez publikacje, prelekcje, wystawy, prezentacje, spotkania autorskie, gry terenowe aż po inscenizacje i inne wydarzenia. Przygotowaliśmy również dla dzieci i młodzieży lekcje muzealne do realizacji w naszej placówce. Tematyka, nawet bardziej ogólna, nawiązuje do historii miasta. Nie prowadzimy zajęć z historii powszechnej, nasze propozycje mają odniesienie do osób i wydarzeń, które związane są bezpośrednio z Kostrzynem.

Uczniowie otrzymają możliwość zapoznania się z poszczególnymi etapami historii swojego miasta. Wybrane fragmenty historii zostały przygotowane w formie tematycznych jednostek lekcyjnych. Nauczyciel przedmiotu może swobodnie dobierać jednostki lekcyjne z proponowanej oferty Muzeum jako integralne części procesu kształcenia. Czas trwania lekcji został określony na około 45 minut, jednakże może być modelowany w zależności od konkretnych potrzeb. Lekcje zostały oparte o pracę z różnymi typami źródeł związanymi z dziejami Kostrzyna. W większości są to znaleziska z terenu miasta i okolic będące niezastąpionymi świadectwami historii. W ramach programu Muzeum stara się również upowszechnić swoje zasoby archiwaliów – map, planów, zdjęć, filmów i innych źródeł dotyczących historii miasta. Praca z nimi w formie warsztatów może być elementem każdej lekcji muzealnej.

Zapraszamy dyrekcje oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich do zapoznania się z naszą ofertą. Informujemy, iż lekcje muzealne realizujemy po wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji terminu. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem placówek oświatowych Kostrzyna i innych miejscowości z terenu całego kraju.