Podsumowanie roku 2022

Już tradycją się stało coroczne spotkanie organizowane przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn w celu podsumowania całorocznej działalności. Ma ono miejsce zawsze w połowie grudnia, przed Bożym Narodzeniem. 16 grudnia br. w lokalu „Rampa” miało miejsce kolejne tego typu wydarzenie. Spotkanie rozpoczął dyrektor MTK Ryszard Skałba, który zaprezentował działalność naszej placówki w roku 2022. Przedstawił wydarzenia zorganizowane i współorganizowane przez muzeum, udział w projektach, przygotowane wystawy i przeprowadzone zajęcia edukacyjne.

Sporo czasu zajęły zagadnienia związane z obsługa ruchu turystycznego, uczestnictwo pracowników muzeum w wydarzeniach poza Kostrzynem. Było też o przeprowadzonych inwestycjach, remontach, o pozyskanych zabytkach, a także o naszej obecności w mediach, w tym w Internecie. Nie zabrakło też informacji o wydawnictwach muzeum, również planowanych w najbliższym czasie, i o zmianach kadrowych – o „nowych” i „starych” pracownikach. Wszystko wzbogacone zostało bogatym materiałem fotograficznym. Po prezentacji dyrektora głos zabrał Krzysztof Socha, który przedstawił tegoroczną prace archeologów w obiektywie. A było co oglądać: od prac na Warnikach, poprzez wykopaliska w Witnicy aż po prace w Górzycy czy eksplorację terenu Stalagu III C. W ramach podziękowania za swoją trudną i efektywną pracownicy otrzymali nagrody finansowe. Odbyła się też miła uroczystość wręczenia dyplomu dla „Przyjaciela Muzeum Twierdzy”, który otrzymała w tym roku Aleksandra Dudka (piszemy o tym osobno). Na spotkaniu pojawili się nie tylko aktualni, ale byli pracownicy muzeum, z naszym jedynym dotychczas emerytem Tomaszem Głębockim. Stawiła się w komplecie Rada Muzeum z przewodniczącym prof. Grzegorzem Podrucznym na czele oraz Przyjaciele MTK, którzy uzyskali ten tytuł w latach minionych, m. in. wiceburmistrz Kostrzyna Zbigniew Biedulski (nie z racji funkcji, a właśnie jako osoba wspierająca naszą działalność) czy nasz nestor wśród przyjaciół Zbigniew Czarnuch z Witnicy. Spotkanie zakończyło się wspólną uroczystą kolacją. Była to świetna okazja do luźnej rozmowy w sympatycznej atmosferze na tematy niekoniecznie związane z pracą. Oficjalne podsumowanie pracy muzeum w 2022 r. zaprezentujemy wkrótce.