Badania wykopaliskowe w Witnicy zakończone

W okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 roku prowadzone były przez archeologów Muzeum Twierdzy Kostrzyn wyprzedzające wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku nr 5 w Witnicy zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej. Prace wykopaliskowe wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Witnicy. Były one związane z planowaną budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej” wraz z niezbędną infrastrukturą. W pracy w terenie wspomagali nas pracownicy miejscowego Centrum Integracji Społecznej.

Badaniami objęto łącznie 71 arów, na których zarejestrowano 560 (!) obiektów archeologicznych związanych z bytnością ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, okresu wczesnego średniowiecza oraz nowożytności. W trakcie eksploracji obiektów wydobyto kilkaset kilogramów materiału ceramicznego, zabytki wykonane z brązu, monety oraz przedmioty kamienne. Do najciekawszych pozyskanych eksponatów należą: sierp i brzytwa wykonane z brązu, monety, z których najstarsza datowana jest na wiek XIV, wydobyte w całości naczynia ceramiczne, obciążniki tkackie, przepalona bryłka bursztynu i siekierka kamienna. Wszystkie trafiły do zbiorów Muzeum Twierdzy. Po zakończeniu prac terenowych nastąpi opracowanie wyników badań, zostaną przeprowadzone odpowiednie ekspertyzy, prace konserwatorskie itp. Odbiór badań terenowych nastąpił w dniu 13.12. br. Cieszymy się, że mogliśmy w zakresie naszych kompetencji wesprzeć sąsiednią gminę i dać zielone światło dla dalszych prac przy realizacji inwestycji mieszkaniowej.