Przeżyjmy to jeszcze raz

Rok 2022 był rokiem stopniowego powrotu do normalności po trwającej dwa lata pandemii. Jej skutki są niestety nadal widoczne i jeszcze trochę to potrwa, zanim wskoczymy na najwyższe obroty.

W minionym roku odwiedziło nas 8491 osób, w tym 5.970 obywateli polskich i 2.521 obcokrajowców (głównie z Niemiec). Uwzględniamy tylko tych turystów, którzy zameldowali się w Bastionie Filip, a do tego należałoby dodać kilka tysięcy zwiedzających tylko Stare Miasto. Liczba ta daleko odbiega od dotychczasowego rekordu z roku 2019 (12.835 osób). Z naszych usług turystycznych skorzystało 121 grup zorganizowanych. Mimo znaczących zmian kadrowych (odejście 4 „starych” pracowników i zatrudnienie nowych na ich miejsce) udało się nam zorganizować kilka wydarzeń. Do najważniejszych należały Wiosenne Manewry Militarne i Noc Muzeów. Wznowiliśmy cykl wycieczek muzealnych (Santok, Gorzów, Seelow, Friedersdorf, Dąbroszyn) i byliśmy współorganizatorami i uczestnikami innych przedsięwzięć, jak. np. rajd Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska Stalag III C – Sarbinowo – Dąbroszyn,  III Dni Turystyki Regionu Odry i Warty, spotkanie pograniczników polskich i niemieckich z okazji 30-lecia otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie czy 63. edycja Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Lubuskie 2022”. Zaprezentowaliśmy również dwie wystawy: fotograficzną „Kostrzyn. Codzienność powojennego miasta.” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz „Technika wojskowa XX i XXI wieku w modelach Jacka Wojciechowskiego i Romualda Komorowskiego”. Braliśmy udział w konferencjach naukowych i innych spotkaniach, a także podejmowaliśmy gości w naszych progach. Przeprowadziliśmy też kilka remontów, uzupełniliśmy naszą ekspozycję o kolejne elementy, pozyskaliśmy i poddaliśmy konserwacji zabytki będące w naszych zasobach. Sporym wysiłkiem prowadziliśmy badania archeologiczne w Kostrzynie, Witnicy i Górzycy. Bardzo mocno zaznaczamy naszą obecność w mediach – powstały kolejne filmy, audycje z naszym udziałem, a nawet nakręcono teledysk na Starym Mieście. Sami też jesteśmy aktywni w sieci: nasza oficjalna strona internetowa zanotowała 122.919 odsłon, a na FB obserwowani jesteśmy przez 8.894 użytkowników.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa „Muzeum Twierdzy Kostrzyn 2022 w obiektywie”. Na stu fotografiach prezentujemy przekrój naszej działalności w minionym roku. Liczymy na to, że kolejne lata nie będą gorsze i że będziemy mogli nadal utrzymywać kontakt z naszymi sympatykami i miłośnikami historii miasta-twierdzy Kostrzyn. Przed nami kolejny rok pracy. Zatem do dzieła!