Na pomoc Ukrainie

Jak wiadomo w Polsce prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz na rzecz obrońców ukraińskiej ziemi przed rosyjskim najeźdźcą. W ciągu trzech tygodni do Polski przybyło ok. 2 mln uchodźców. Miasto Kostrzyn aktywnie włączyło się w organizację zbiórki dóbr materialnych, które transportowane są stąd do wschodnich części naszego kraju i na Ukrainę.

Centralnym punktem zbiorczym w Kostrzynie jest KCK Kręgielnia, przy ul. Fabrycznej 1.

W związku z remontami mostów w Kostrzynie i utrudnieniami drogowymi w mieście uruchomiony został 1 marca br. w siedzibie Muzeum Twierdzy, ul. Graniczna 1, pośredni punkt zbiórki darów. Ma to na celu ułatwienie osobom z okolic Kostrzyna, również z Niemiec, przekazanie pomocy materialnej bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. Skorzystało z tej możliwości wielu ludzi dobrej woli.

Po 10 dniach od otwarcia punktu dary zostały odebrane z naszej siedziby i przewiezione do głównego punku rozdzielającego w Kostrzynie, by moc trafić do osób najbardziej potrzebujących. Dostarczone do nas nowe, po części oryginalnie zapakowane dary, m.in. śpiwory, koce, środki opatrunkowe, medykamenty, ręczniki, środki higieny osobistej, pampersy, łóżko polowe itp. wypełniły całego busa. Dziękujemy darczyńcom, wielu osobom prywatnym, ale i również instytucjom (w tym sąsiadom zza Odry): praktyce lekarskiej Dr. Brommer ze Strausberga, przedszkolu z Gusow, za okazane wsparcie dla osób w potrzebie.

Akcja trwa. Nasz punkt "przerzutowy" otwarty jest w godzinach pracy biura MTK od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30. Kontakt: +48 95 752 2360.

Zachęcamy do dalszej pomocy! Jej nigdy za wiele...