czerwiec 2020 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Podczas nadzoru archeologicznego, prowadzonego w ramach II etapu rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn, dokonano niespodziewanego odkrycia cmentarzyska ciałopalnego ludności, nazywanej przez archeologów grupą górzycką kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza, ok. V w. p.n.e.). Wykopaliska przeprowadzono w okresie od 06.09.2011 do 13.09.2011 r., a kierował nimi mgr Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Ponadto w badaniach wzięli udział pracownicy muzeum oraz Julianna Sójkowska-Socha i Adrian Wojciechowski.    

Dział: Badania

Z drzewami przez historię – spacer dendrologiczny

poniedziałek, 29 czerwiec 2020 15:16

Stare Miasto Kostrzyn, to nie tylko pomnik historii, ale również świat przyrody, która na tym w znacznej części zdziczałym terenie uzyskała znakomite warunki do rozwoju, tylko w niewielkim stopniu zakłócanym działalnością człowieka. Dlatego też nie tylko historycy interesują się tym terenem.

Dział: Aktualności

Brandenburgia doprowadzona do porządku

poniedziałek, 29 czerwiec 2020 15:14

Kilka miesięcy temu na Starym Mieście fauna zaatakowała florę: stado dzików rozprawiło się bezlitośnie z trawnikiem na tarasie Bastionu Brandenburgia. Taras wyglądał jak zaorane pole przeznaczone do posadzenia ziemniaków. Szkody były wielkopowierzchniowe, trawnik został totalnie zdewastowany.

Dział: Aktualności

Glinik 2015

środa, 24 czerwiec 2020 14:06

Od stycznia do listopada 2015 roku na  zlecenie  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim w podgorzowskim Gliniku prowadziliśmy ratownicze badania archeologiczne. Miały one związek z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego gmin MG-6”. W trakcie prac wykopaliskowych przebadano 1200 m terenu pod budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozyskano nieliczny materiał zabytkowy: 4 fragmenty kafli, fragmenty butelek szklanych (XIX w.), 5 monet, sprzączkę oraz 182 fragmenty ceramiki, głównie nowożytnej.

Dział: Badania

Pochówek czerwonoarmistów w Międzyrzeczu

środa, 10 czerwiec 2020 15:26

Podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie naszego miasta natrafiliśmy na zbiorową mogiłę żołnierzy radzieckich z okresu II Wojny Światowej. Był to pochówek dokonany na terenie obecnego parku miejskiego. Po wojnie urządzony tam został cmentarz poległych żołnierzy uczestniczących w walkach o Kostrzyn. W latach 50-tych przeprowadzono ekshumację, a cmentarz został zlikwidowany. Jak się okazało, ekshumacja nie została przeprowadzona z właściwą starannością. Zebrane przez nas szczątki ludzkie zostały poddane badaniom, które wykazały, iż są to przemieszane i niekompletne szczątki 21 bezimiennych żołnierzy Armii Czerwonej.

Dział: Aktualności

Bombowe znalezisko na Starówce

środa, 10 czerwiec 2020 15:24

Mimo, że od zakończenia działań wojennych minęło 75 lat teren kostrzyńskiej Starówki cały czas skrywa „pamiątki” po tej krwawej batalii. Podczas prac porządkowych prowadzonych w dniu 8.06. br. na Starym Mieście natrafiliśmy na sporych rozmiarów niewybuch. Poinformowaliśmy o tym fakcie policję, która zabezpieczyła miejsce znalezienia bomby, a niebezpieczny przedmiot podjęli saperzy z 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.

Dział: Aktualności

Wystawa broni otwarta

środa, 10 czerwiec 2020 15:23

Przy udziale ok. 50 osób odbyło się pierwsze od kilku miesięcy wydarzenie organizowane przez nasze muzeum. 6 czerwca otworzyliśmy długo oczekiwaną wystawę broni strzeleckiej z okresu II WŚ. Otwarcie wyglądało nieco inaczej, niż zazwyczaj wyglądają tego typu imprezy. Dyrektor Ryszard Skałba powitał przybyłych gości usadowionych na krzesełkach z zachowaniem nakazanych dystansów i przedstawił proces realizacji wystawy – od przygotowania koncepcji po jej fizyczne wykonanie.

Dział: Aktualności

Pierwsza wycieczka w sezonie!

środa, 10 czerwiec 2020 15:22

Od momentu wkroczenia koronawirusa na teren naszego kraju zamarł praktycznie ruch turystyczny. Wszelkie planowane przez nas imprezy zostały odwołane. Odwołano też wszelki przyjazdy grupowe i zwiedzanie z przewodnikiem. Dwa tygodnie temu udostępniliśmy turystom nasze obiekty muzealne, a 4 czerwca pojawiła się u nas pierwsza grupa wycieczkowa. I to nie byle jaka!

Dział: Aktualności