Utracone miasto rodzinne

W październiku 2017 r. Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło w ramach porządkowania terenu Starego Miasta do odgruzowania pasażu prowadzącego z rynku do Scharrnstraße (Jatka). Podczas prac ziemnych prowadzonych w okolicy ruiny ratusza natrafiliśmy na piwniczkę, w której odnaleźliśmy przedmioty osobistego użytku. Były to najprawdopodobniej rzeczy ostatniego niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera.

W marcu 2018 r. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn pojawili się goście – delegacja z miasta Reinbek, którego Körner był  po wojnie burmistrzem. Goście przekazali nam cztery oryginalne listy napisane do Herrmanna Körnera przez jednego z jego przyjaciół i będące relacją z wizyty w Kostrzynie w 1965 r. Do dość obszernych opisów wyglądu miasta dołączone zostały fotografie Kostrzyna z tamtego okresu (zarówno Starego jak i Nowego Miasta), stanowiące dla nas bardzo cenne źródło informacji. Ich autorem był niejaki Siegfried Ollmann  Był on mieszkańcem Kostrzyna do 1945 r. i należał do grona szeroko pojmowanych władz miasta. Sprawował bowiem funkcję rektora szkoły dla dziewcząt (obecna szkoła podstawowa przy ul. Kościuszki) oraz wicekuratora szkolnego.

Listy napisane zostały w 1965 r. po wizycie Ollmanna w Polsce, gdzie jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym celem jego wizyty, był Kostrzyn. Zostały one wraz z opisami fotografii  przełożone na język polski i prezentujemy je Państwu poniżej w materiale „Utracone miasto rodzinne”. Do materiału dołączyliśmy także wspomnienia Klausa Thiela z Berlina z jego pierwszej po wojnie wizyty w rodzinnym mieście. Zapraszamy do lektury.