Z drzewami przez historię – spacer dendrologiczny

Stare Miasto Kostrzyn, to nie tylko pomnik historii, ale również świat przyrody, która na tym w znacznej części zdziczałym terenie uzyskała znakomite warunki do rozwoju, tylko w niewielkim stopniu zakłócanym działalnością człowieka. Dlatego też nie tylko historycy interesują się tym terenem.

Pierwsze znane nam opracowanie o charakterze przyrodniczym dotyczyło inwentaryzacji drzew i krzewów przeprowadzonej w 1980 r. W roku 1992 Lubuski Klub Przyrodników sporządził dokument „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu Starego Kostrzyna”. Stwierdzono wówczas na tym terenie 231 gatunków roślin (8 gatunków chronionych), w tym 32 gatunki drzew. Część z nich pamięta czasy niemieckiego Kostrzyna - drzewa na Promenadzie Kattego, na Renneplatz czy przy Marienkirche. Wiele lat temu zorganizowana została w ramach III Dni Twierdzy wycieczka „Roślinność ruderalna Starego Miasta”. Spacer taki powtórzony został w ramach wycieczek muzealnych w 2014 r. Dwa lata temu miał miejsce spacer ornitologiczny, tym razem przyszedł czas na spacer dendrologiczny. W sobotę 27 czerwca br. kilkunastu uczestników z Polski i Niemiec wyruszyło spod Bramy Berlińskiej w celu zapoznania się z zasobami przyrodniczymi Starówki, a głównym tematem miał być drzewa. Miały być, ale okazały się jedynie tłem dla opowieści snutych przez byłego mieszkańca Kostrzyna Klausa Thiela, który nawiązywał do interesujących epizodów z historii Kostrzyna związanych mniej lub więcej z drzewostanem. Opowieści były uzupełniane o ciekawostki botaniczne przez Floriana Schreibera, miłośnika przyrody, mieszkańca Oderbruch (Łęgów Odrzańskich). Opowieści były tłumaczone z języka niemieckiego na język polski. Odnotowaliśmy również obecność przedstawicieli prasy niemieckiej, co pozwala sądzić, iż relacja z naszego spaceru dotrze również do czytelników z tamtej strony Odry. Mimo upału prawie dwugodzinna wycieczka nie była wcale wyczerpująca, gdyż kostrzyńskie drzewa użyczyły nam w zamian za opowieści o nich swojego cienia.