Pochówek czerwonoarmistów w Międzyrzeczu

Podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie naszego miasta natrafiliśmy na zbiorową mogiłę żołnierzy radzieckich z okresu II Wojny Światowej. Był to pochówek dokonany na terenie obecnego parku miejskiego. Po wojnie urządzony tam został cmentarz poległych żołnierzy uczestniczących w walkach o Kostrzyn. W latach 50-tych przeprowadzono ekshumację, a cmentarz został zlikwidowany. Jak się okazało, ekshumacja nie została przeprowadzona z właściwą starannością. Zebrane przez nas szczątki ludzkie zostały poddane badaniom, które wykazały, iż są to przemieszane i niekompletne szczątki 21 bezimiennych żołnierzy Armii Czerwonej.

Decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wskazano nam  w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie, cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego jako miejsce pochówku odnalezionych szczątków. Pochówek ten miał miejsce w dniu 09.06.2020 r. W związku z wysokim prawdopodobieństwem, iż polegli żołnierze radzieccy byli wyznania prawosławnego, ceremonia miała religijny charakter z udziałem księdza Jarosława Szmajdy, proboszcza parafii pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczący w ceremonii pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn złożyli na miejscu pochówku wiązankę kwiatów i zapalili znicz. Przypomnijmy, że żołnierze ekshumowani z kostrzyńskich cmentarzy wojennych Armii Czerwonej zostali przeniesieni na cmentarze w Cybince, Gorzowie i Międzyrzeczu. Żaden z tych cmentarzy nie ostał się w naszym mieście.