Naprawa dachówek na promenadzie

Stare Miasto Kostrzyn jest obszarem ogólnodostępnym o każdej porze dnia i nocy. Na obszarze 17 ha znajdują się rumowiska, place i ulice, tereny zielone i obiekty twierdzy. Brak kompleksowego monitoringu (takowy znajduje się tylko w Bramie Berlińskiej oraz w rejonie Bramy Chyżańskiej i Bastionu Filip) powodują, iż od czasu do czasu, aczkolwiek coraz rzadziej, mamy do czynienia z aktami wandalizmu. Mieliśmy do czynienia z łamaniem ławek, rozbijaniem koszy na śmieci, malowaniem sprayem po ruinach, czy też niszczeniem tablic informacyjnych. Udawało się nam to wszystko naprawiać własnym sumptem.

Niestety, odnotowaliśmy również akty niszczenia mienia o znacznych rozmiarach. W ciągu 5 lat, jakie upłynęły od remontu murów bastionów i murów twierdzy, zniszczonych zostało 76 sztuk (!) dachówek stanowiących zwieńczenie murów na Promenadzie Kattego i Bastionie Brandenburgia. Dachówki („karpiówka”) zostały wyrwane, po części połamane, dla zabawy zrzucone z murów do Odry, a po części potrzaskane po upadku na brzeg. Dachówki są wiązane drutami, stąd też wykluczone jest działanie wiatru. Sprawcy musieli włożyć niemało wysiłku, aby dokonać tych zniszczeń. Po zakończeniu sezonu turystycznego przystąpiliśmy na początku listopada do usunięcia uszkodzeń. Koszt zakupu materiałów i naprawy zamknął się w kwocie 4 tys. zł, które Muzeum wydatkowało ze środków własnych. Aby taką kwotę zarobić, musieliśmy oprowadzić ok. 15 grup turystycznych. Serce się kraje, gdy pozyskane środki zamiast przeznaczyć na wzbogacenie ekspozycji, na zakup lub konserwację eksponatów, organizację imprez, zamówienie pamiątek czy wydanie publikacji na temat historii miasta, musimy wydać na usunięcie szkód wyrządzonych przez wandali.