Pozytywne decyzje sądowe

Zajadła walka prowadzona od kilku lat przez niejakiego Klausa Ahrendta przeciwko Muzeum Twierdzy Kostrzyn, jego dyrektorowi i pracownikom  (donosy do prokuratury, skargi kierowane do Rady Miasta, Burmistrza, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, pozwy do sądów w Słubicach, Gorzowie, Szczecinie i Berlinie, interwencje policji i Straży Miejskiej, kłamliwe materiały w mediach itp.) dobiega powoli końca.

Na żadnym etapie, żadna instancja nie przyznała racji naszemu oponentowi. W dniu 4 maja br. Sąd Rejonowy w Gorzowie wydał postanowienie zakazujące panu A. oprowadzanie grup wycieczkowych po terenie Starego Miasta i twierdzy Kostrzyn oraz reklamowania swych usług w tej materii. Za każde naruszenie postanowienia zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz MTK kwoty 1.000 zł. Postanowienie obowiązuje do 29.09.br. do rozprawy głównej. Mamy nadzieję, iż kiedyś nastąpi definitywny koniec tego sporu.