Jak minął rok 2018

Podobnie jak minione lata również rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń, imprez, konferencji i spotkań organizowanych bądź to przez Muzeum Twierdzy, bądź przez inne podmioty z naszym udziałem. Nie sposób nie wspomnieć tu o obchodach X-lecia funkcjonowania MTK, naszego pierwszego małego jubileuszu. Na pierwszy plan wybijają się jednakże imprezy zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Niewątpliwym novum był cykl „Filmowych wieczorów z historią” organizowanych i sponsorowanych przez MTK, a odbywających się w zaprzyjaźnionym Kinie za Rogiem. Oprócz tego muzeum zorganizowało 5 innych projekcji filmowych w związku z innymi świętami lub rocznicami. Poza naszymi sztandarowymi imprezami (Dni Twierdzy Kostrzyn, Noc Muzeów) zaprosiliśmy miłośników historii na inne wydarzenia, jak seminaria, prelekcje, prezentacje, konkursy, wystawy. Niezmienną od lat popularnością cieszą się nasze wycieczki muzealne o charakterze historyczno-krajoznawczym. Ważną dziedziną naszej działalności pozostają badania archeologiczne. W mijającym roku prowadziliśmy badania w Górzycy (ślady osadnictwa z epoki kamienia, cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z epoki brązu, osada ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej) i w lesie koło Kostrzyna (cmentarzysko z pierwszych wieków naszej ery). Rozpoczęte zostały również prace archeologiczne przy renowacji wału przeciw-powodziowego na odcinku między Słubicami a Drzecinem, oraz na terenie ICT Poland w Kostrzynie. Rok 2018 to kolejny rok intensywnego ruchu turystycznego, jaki się przewija przez Stare Miasto. 12 tys. turystów, 130 grup wycieczkowych, z czego połowa obcojęzycznych, to spore wyzwanie i obciążenie w naszej pracy. Ale przynoszące sukcesy. Stare Miasto Kostrzyn - „Kostrzyńskie Pompeje” – uzyskały miano Lubuskiej Perły Turystycznej! Nie ustajemy również w pozyskiwaniu zabytków, czego spektakularnym przykładem było odnalezienie i pozyskanie kartusza herbowego kostrzyńskiego arsenału. No i nie możemy nie wspomnieć o pierwszym wystrzale z naszej muzealnej armaty! Te wszystkie wydarzenia i imprezy poprzedzone są często żmudnymi przygotowaniami, dziesiątkami spotkań i ustaleń, rozmów, pertraktacji i dyskusji. Poniżej prezentujemy Państwu w formie kalendarium najważniejsze wydarzenia w roku 2018 w działalności Muzeum Twierdzy. Pełniejsze sprawozdanie zaprezentujemy w Nowym Roku, który z pewnością nie będzie uboższy w wydarzenia z naszym udziałem.