Poszukujemy muzealnika

Problemy kadrowe dotykają wiele instytucji kultury. W ostatnim czasie mocno doświadczane jest Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które w ciągu kilku miesięcy utraciło 4 pracowników posługujących się językiem obcym (niemiecki, angielski). Dlatego też po raz kolejny ogłaszamy nabór na stanowisko muzealnika w naszej instytucji.

700-letnia niemiecka historia Kostrzyna, dostępne źródła archiwalne, tematyka, która leży w kręgu naszych zainteresowań oraz ilość odwiedzających nas turystów niemieckojęzycznych (ok. 4 tys. rocznie) sprawia, iż dla podjęcia pracy w naszej placówce niezbędna jest oprócz przygotowania merytorycznego bardzo dobra, wręcz biegła znajomość języka niemieckiego. Szczegóły dotyczące zakresu zadań można znaleźć w treści naszego ogłoszenia, a informacji odnośnie warunków zatrudnienia udziela dyrektor MTK Ryszard Skałba: 607 770 233. Naszych przyjaciół i znajomych prosimy o rozpropagowanie naszej oferty wśród osób, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane podjęciem pracy w naszym muzeum.