Muzeum Twierdzy objęte nadzorem archiwalnym

Decyzją Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.10.2017 r. Muzeum Twierdzy Kostrzyn zostało uznane za jednostkę wytypowaną do prowadzenia archiwum zakładowego.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Ze względu na realizowane statutowe zadania z zakresu propagowania historii regionu oraz związaną z tą tematyką szeroką edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych z kraju i zagranicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn zostaje uznane za jednostkę wytwarzającą materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego. Jest to jedna z najważniejszych instytucji w Kostrzynie nad Odrą, a zarazem ośrodek edukacji, współpracy transgranicznej, jak również popularna atrakcja turystyczna”. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. W ten sposób nasze Muzeum stanie się jednym z trzech muzeów północy województwa lubuskiego (obok muzeum w Gorzowie i Międzyrzeczu) posiadającym ten status. Nobilituje to naszą placówkę, cieszymy się, że dostrzeżono znaczenie naszej instytucji na szczeblu ponadlokalnym, ale oznacza to dla nas dodatkowe obowiązki i zadania. Wierzymy, że im podołamy.