Emeryci służb granicznych w gościnie u MTK

25 lat temu, w roku 1992, otwarte zostało w Kostrzynie najpierw kolejowe, a kilka miesięcy później drogowe przejście graniczne. To był jeden z „kamieni milowych” najnowszej historii naszego miasta. Kontrole graniczne odbywały się do wejścia Polski do układu z Schengen w 2007 r. , a służby graniczne opuściły teren byłego przejścia granicznego w roku 2014.

W dniu 03.06. br. pogranicznicy zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na czele z prezesem Regionu Nadodrzańskiego w Słubicach Jerzym Siedlarzem oraz emeryci służb celnych zorganizowali „spotkanie po latach”. W spotkaniu zorganizowanym przy współpracy z Muzeum Twierdzy na terenie Starego Miasta Kostrzyn wzięli udział również goście z Niemiec, w tym pierwszy komendant niemieckiej placówki Bundesgrenzschutzu w Manschnow Volker Ettlich. W gronie ponad 60 uczestników oprócz zaproszonych gości: burmistrza Andrzeja Kunta, wiceburmistrza Zbigniewa Biedulskiego i dyrektora MTK Ryszard Skałby, pojawili się również byli komendanci kostrzyńskiej Straży Granicznej: Zbigniew Kowalski, Józef Sawko, Jan Tomasik, Stanisław Piórkowski, Robert Łukaszewicz i Andrzej Grzęda oraz kierownik Urzędu Celnego Wiesław Pomarański. Po oficjalnym otwarciu uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Starego Miasta i Bastionu Filip, a następnie miała miejsce biesiada integracyjna. Imprezie towarzyszył pokaz wyposażenia służb granicznych i celnych. Obecne były też media niemieckie (prasa i TV). Mediów polskich brak. W organizację imprezy najbardziej zaangażowany był pan Włodzimierz Tiszuk wspierany przez Grzegorza Matusewicza. Pogranicznikom życzymy wszystkiego najlepszego!

Przypominamy, iż Muzeum Twierdzy Kostrzyn wydało w roku ubiegłym publikację „Na zachodnich rubieżach Polski. Historia kostrzyńskiej placówki Wojsk Ochrony Pogranicza / Straży Granicznej 1945-2016”, która jest do nabycia w naszych punktach sprzedaży.