Szkolenie z Quantum-GIS

Praca badawcza i koncepcyjna w muzeum wymaga bardzo często obróbki dostępnych nam materiałów archiwalnych, w tym kartografii. Nasi pracownicy są specjalistami w swoich dziedzinach (archeologia, historia sztuki, historia wojskowości, turystyka itp.) nie oznacza to jednak, iż ograniczają się tylko do wiedzy pozyskanej w toku nauki i praktyki zawodowej. Stąd też systematycznie starają się uzupełniać swoją wiedzę i podnosić umiejętności biorąc udział w szkoleniach tematycznych.

W ub. tygodniu zorganizowaliśmy szkolenie informatyczne dla obsługi programu komputerowego Quantum-GIS (QGIS). Program ten umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Dzięki jego znajomości można np. poprzez nałożenie archiwalnych map i zdjęć lotniczych na współczesne podkłady kartograficzne prześledzić zmiany zachodzące w ukształtowaniu terenu, zmiany w zabudowie miasta, przebiegu szlaków komunikacyjnych itp. co pozwala nam na dość precyzyjne wskazanie na terenie współczesnego Kostrzyna lokalizacji nieistniejących już obiektów. Szkolenie przeprowadził autor mapy „Twierdza Kostrzyn. Mapa fortyfikacji i garnizonu”, znany kartograf z Poznania prowadzący Archiwum Map Zachodniej Polski, Jacek Biesiadka.