Coroczne liczenie nietoperzy

Akcja liczenia nietoperzy w obiektach twierdzy Kostrzyn oraz okolicznych fortów prowadzona jest od wielu lat przez poznańskie Stowarzyszenie Salamandra. Członkowie stowarzyszenia penetrują w okresie zimowym (styczeń-luty) kostrzyńskie bastiony, bunkry i piwnice w celu określenia populacji nietoperzy zimujących w naszych umocnieniach. Tak też uczyniono w miniony piątek (10.02.br.) kiedy to kilkuosobowa grupa w asyście pracowników MTK penetrowała Stare Miasto i twierdzę w poszukiwaniu „gacków”.

Ich liczba utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Największe skupisko (kilkaset osobników) niezmiennie gości Bastion Król. Co ciekawe, nadal część nietoperzy hibernuje w pomieszczeniach Bastionu Filip, choć od dwóch lat udostępniony został on dla turystów i mieści się w nim stała ekspozycja muzealna. Jak widać latającym ssakom to nie przeszkadza. Wyniki akcji poznamy za kilka tygodni.