Berlińscy studenci w MTK

13.12. br. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn pojawiła sie trójka studentów berlińskiej uczelni państwowej  Beuth Hochschule für Technik. Jest to uczelnia kształcąca studentów na kierunkach inżynieryjnych. Przybyli do nas studenci wybrali sobie Stare Miasto Kostrzyn za temat pracy licencjackiej, która oczywiście traktować ma nie o historii tego miejsca, ale ma stanowić propozycję zastosowania rozwiązań technicznych służących udostępnieniu kolejnych partii ruin Starego Miasta turystom.

„Opiekunem“ tego mini zespołu został Marcin Wichrowski – muzealny dokumentalista. Po analizie udostępnionych materiałów i dyskusji wyłoniły się dwa kierunki, które zainteresowały studentów: rozwiązania techniczne służące wytyczeniu i udostępnieniu „szlaku ruinnego” oraz takie zadaszenie ruin zamku, które umożliwia wykorzystanie na wprowadzenie innych funkcji użytkowych. Główną przesłanka jest oczywiście jak najmniejsza ingerencja w istniejącą substancję. Decyzja zostanie podjęta w styczniu i mamy nadzieję, że zaowocuje ciekawą koncepcją, którą będziemy mogli w przyszłości rzeczywiście wykorzystać i zrealizować.