Nowy pracownik MTK

Z dniem 12.12.2016 r. pracę w charakterze pracownika gospodarczego Muzeum Twierdzy Kostrzyn podjął pan Ireneusz Nalewajczyk, mieszkaniec Kostrzyna (Szumiłowa), ślusarz z zawodu. Pan Ireneusz od kilku lat współpracuje z MTK, głównie z muzealnym archeologiem (pomoc na wykopach archeologicznych).

Jego pasją jest również historia, w szczególności numizmatyka. Jest kolekcjonerem monet. W zakresie jego obowiązków będzie utrzymanie porządku na terenie Starego Miasta (ok. 17 ha), koszenie trawników, odśnieżanie, czuwanie nad bezpieczeństwem budynków i sprzętu, drobne naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia, utrzymanie w czystości otoczenia budynków oraz wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki. Witamy w naszym gronie i liczymy na udaną współpracę!

W Muzeum Twierdzy zatrudniony był dotychczas jeden pracownik gospodarczy. W ciągu ostatnich lat zagospodarowane tereny zielone powiększały się sukcesywnie o kolejne obszary: Bastion Filip, fosa wokół bastionu, Promenada Kattego i mur kurtynowy, skarpa między Bramą Berlińską, a Bastionem Król, teren wokół nowej siedziby. Wraz z nimi doszły następne połacie trawnika do wykoszenia (praca w terenie trudnym – w tym na wysokości) oraz tereny zieleni, które wcześniej nie wymagały pielęgnacji. W związku z uruchomieniem ekspozycji w Bastionie Filip konieczne stało się również utrzymywanie w sezonie przez 7 dni w tygodniu porządku w jego rejonie. Jedna osoba w żaden sposób nie była w stanie tego samodzielnie uczynić, przekraczało to jej możliwości fizyczne i czasowe. Również wzrastająca ilość sprzętu technicznego (piły spalinowe, kosy, kosiarki, odśnieżarka, myjka ciśnieniowa, samochód) wymaga poświęcenia większej ilości czasu na bieżącą konserwację, przeglądy i naprawy. Zatrudnienie drugiego pracownika gospodarczego stało się absolutną koniecznością.