Wspólny przewodnik turystyczny MTK i Fortu Gorgast

Muzeum Twierdzy Kostrzyn od lat współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi. Jedną z nich jest niemieckie Stowarzyszenie „Fort Gorgast”. W ostatnim czasie realizowaliśmy razem kilka projektów, jak choćby odbywające się co dwa lata Wiosenne Manewry Militarne czy Jarmark Adwentowy.

Kolejnym przedsięwzięciem ma być wydanie wspólnego przewodnika turystycznego w polskiej i niemieckiej wersji językowej prezentującego zarówno kostrzyńską twierdzę i Stare Miasto, jak i fortyfikacje zewnętrzne, w tym Fort Gorgast. W tym celu wizytę w Kostrzynie złożył w dniu 29.11. br. prezes Stowarzyszenia Michael Heinsohn wraz z przedstawicielami niemieckiego wydawnictwa Monumente und Menschen (Monumenty i Ludzie), które ma się zająć częścią edytorską przewodnika. Po rekonesansie na Starym Mieście miała miejsce wstępna dyskusja nad formą i zawartością merytoryczną wydawnictwa. Pracę będą kontynuowane i mamy nadzieję na wydanie przewodnika jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu turystycznego w 2017 r.