Od lewej: Ryszard Skałba – dyr. MTK, Paweł Rychterski, Michał Kunt, Ireneusz Materyński, Grzegorz Podruczny, brakuje Marka Golemskiego) Od lewej: Ryszard Skałba – dyr. MTK, Paweł Rychterski, Michał Kunt, Ireneusz Materyński, Grzegorz Podruczny, brakuje Marka Golemskiego)

W dniu 21.11.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn w kadencji 2016-2020 w nowym składzie. Jak juz informowaliśmy Rada została powołana uchwałą Rady Miasta z dnia 27.10. br. Pierwsze spotkanie miało charakter informacyjno-organizacyjny.

Członkowie Rady zostali zapoznani z prawnymi aspektami funkcjonowania , działalnością, sytuacją lokalową, kadrową i finansową oraz planem pracy MTK na rok 2017. Członkom Rady zostali przedstawieni również pracownicy muzeum i zakresy ich obowiązków. Dokonano również wyboru Przewodniczącego RM, którym został ponownie wybrany p. Ireneusz Materyński. Wybór zastępcy odłożono do następnego spotkania, które zaplanowano na początku przyszłego roku, przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.

Skład osobowy Rady przedstawiliśmy w informacji z 03.11. br. (Rada Muzeum w nowym składzie)