Konferencja Historyków Wojskowości we Wrocławiu

W dniach 16 – 19 listopada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości. Jest to konferencja cykliczna, rokrocznie gromadząca na swoich obradach przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich oraz instytucji badawczych z całego kraju. Organizatorem w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego było działające przy nim Koło Naukowe Historyków Wojskowości. Konferencja została objęta przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn patronatem honorowym.

MTK wsparło organizatorów w promowaniu konferencji oraz w przeprowadzeniu panelu popularyzatorskiego dla uczniów wrocławskich szkół średnich. Muzeum było reprezentowane na obradach przez specjalistę ds. edukacji Jerzego Dregera. Oprócz wygłoszenia własnego referatu pt: „ Dzień hańby pruskiej tradycji  - oblężenie Twierdzy Kostrzyn w 1806 roku” , przedstawiciel MTK moderował dyskusję w kilku panelach tematycznych. Referat spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności , która zdecydowała się przyznać referentowi nagrodę książkową za najlepszy referat wygłoszony w panelu fortyfikacyjnym. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość zaprezentowania Muzeum na forum ogólnopolskim.