Otwarcie muzeum w Küstrin-Kietz

Stowarzyszenie Historii Kostrzyna (Verein für die Geschichte Küstrins) z Küstrin-Kietz zostało reaktywowane w 1994 r. Stowarzyszenie postrzega siebie jako następcę stowarzyszenia założonego po raz pierwszy w 1901 r., które działało aż do zniszczenia miasta w 1945 roku. Stowarzyszenie zrzesza byłych mieszkańców Küstrin oraz ich potomków i inne osoby zainteresowane historią.  Celem jest popularyzacja historii miasta i twierdzy. Członkowie tej organizacji czynią to poprzez kwerendy archiwalne, organizację imprez jubileuszowych, wydawanie publikacji (w tym książkowych) i publikowanie artykułów w czasopismach jak np. „Königsberger Kreiskalender” (Kalendarz Powiatu Königsberg – obecnie Chojna). Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Küstrin-Kietz, gdzie prowadzi swoje archiwum i izbę muzealną.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów przypadającego w tym roku na 19 maja oraz 30lecia reaktywacji stowarzyszenia jego zarząd zaprosił na otwarcie wystawy muzealnej. Przemówienie powitalne wygłosił prezes Martin Rogge, a głos zabrali ponadto dyrektor Muzeum Twierdzy Ryszard Skałba, Katrin Balk ze stowarzyszenia Schöner Leben w Küstrin-Kietz oraz dyrektor Oderland Museum w Bad Freienwalde dr Reinhard Schmook, który przywiózł ze sobą i przekazał kilka kostrzyńskich eksponatów. Otwarcia Kostrzyńskiego Muzeum (Küstriner Museum), bo taką nazwę  nadano przeprojektowanej ekspozycji, dokonali wspólnie na prośbę niemieckich gospodarzy dyr. Ryszard Skałba oraz dyrektor Domu Kultury w Küstrin-Kietz Manuela Kutscher. Ekspozycja znajduje się na parterze budynku i jest otwarta we wtorki od godz. 13:00 do 17:00 i w czwartki od 8:00 do 14:00. Można też uzgodnić telefonicznie inny termin zwiedzania (tel. +49 33479 4240). W gablotach zgromadzono liczne pamiątki związane z Kostrzynem i jego dzielnic Kietz (Chyża), a na ścianach umieszczono tablice tematyczne z opisami i fotografiami. I choć opisy i podpisy są tylko w języku niemieckim, to warto obejrzeć tę wystawę w uzupełnieniu obszernej ekspozycji MTK. Obie placówki dzieli zaledwie dystans niespełna 3 km. W imieniu przyjaciół zza Odry zapraszamy!