Jerzy Dreger opuszcza MTK

W styczniu informowaliśmy o zakończeniu pracy w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Małgorzaty Jaraczewskiej-Dreger. Z nieukrywanym żalem informujemy, iż do swej małżonki dołącza nasz muzealny edukator Jerzy Dreger.

Zmiana miejsca zatrudnienia była przesądzona już na koniec 2021 r., konieczny był jednakże czas, aby niektóre sprawy doprowadzić do końca i wyprowadzić „na czysto” realizowane przez niego zadania. Tak też się stało, nie licząc jednego tematu, który zostanie dokończony w późniejszym okresie i dzięki któremu jeszcze o Jerzym  usłyszymy w tym roku w Kostrzynie.

Jerzy Dreger przepracował u nas 7 lat. Początkowo został zatrudniony jako stażysta, a następnie na pełny etat z dość szerokim zakresem obowiązków. Oprócz opieki nad ekspozycją muzealną w Bastionie Filip zajmował się on organizacją lekcji muzealnych, oprowadzaniem wycieczek, wygłaszaniem prelekcji, opracowywaniem publikacji, w tym ciekawostek historycznych publikowanych cyklicznie na Facebooku. Prowadził również wycieczki w terenie związane z fortyfikacjami kostrzyńskimi, udzielał odpowiedzi na zadawane nam mailowo pytania, brał udział w rekonstrukcjach historycznych (do niego należała m .in. opieka nad naszą armatą forteczną). Naszą codzienność ubarwiały jego mundury i postaci, w które wcielał się chętnie podczas pracy. Przygotowywał też wystawy czasowe, zajmował się konserwacją obiektów zabytkowych (szczególnie broni), organizował gry terenowe. Wielkim przeżyciem dla dzieci z kostrzyńskich przedszkoli były spotkania organizowane od lat z okazji Święta Niepodległości. Przeprowadzał też inspekcje obiektów twierdzy, przygotowywał merytoryczną treść wniosków składanych przez Muzeum i Miasto Kostrzyn do unijnych programów pomocowych. Krótko mówiąc: tracimy cennego i lubianego pracownika, którego nie będzie łatwo zastąpić. Jerzemu Dregerowi i jego małżonce Małgorzacie dziękujemy za wspólną pracę, życzymy realizacji nowych wyzwań w Warszawie i wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym.