Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki / sprzątacza (pracownika gospodarczego).

Szczegóły oferty:

Charakterystyka pracy:

  • utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez Pracodawcę (siedziba – pomieszczenia biurowe, gospodarcze, sanitarne i socjalne; Bastion Filip, Brama Berlińska)
  • utrzymanie czystości i porządku wokół siedziby administracji i w bezpośrednim sąsiedztwie Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej,
  • dbałość o zieleń i klomby,
  • wykonywanie drobnych prac gospodarczych, 
  • uzupełnianie na bieżąco środków czystości. 

Miejsce pracy:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn (w tym w razie potrzeby praca w terenie)

Typ umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym (3 miesiące).

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi urządzeń czyszczących, znajomość środków czystości i ich zastosowania, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, samodzielność, zaangażowanie, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, rzetelność, niekonfliktowość. Mile widziane prawo jazdy oraz osoby niepalące.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów:  30.09.2016

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.