Powstaje przystań na Odrze!

Już od kilku lat czynione były starania o urządzenie na polskim brzegu Odry na wysokości twierdzy Kostrzyn przystani dla niewielkich jednostek pływających. Umożliwiłoby to przycumowanie do brzegu, zwiedzenie Starego Miasta i udanie się w dalszą drogę. Dwukrotnie wspólne projekty Miasta Kostrzyn i innych nadodrzańskich gmin spaliły na panewce z powodu złych warunków hydrologicznych (niski stan wody). Wszystko wskazuje na to, że trzecie podejście będzie udane!

8 września na nadbrzeżu między Bastionem Filip i Bastionem Brandenburgia pojawili się pracownicy firmy Naviga-Stal z siedzibą w podwrocławskim Kiełczowie, którzy budować będą przystań przy Furcie Rybackiej. Nie będzie to typowa marina dla pełnej obsługi wodniaków, a jedynie przystań dla niewielkich jednostek pływających (aczkolwiek przewidziano wystarczającą ilość miejsca dla znanego nam statku wycieczkowego „Zefir”). Tak jak niegdyś kostrzyńscy rybacy mogli z tego miejsca dostarczać swe połowy na kostrzyński rynek bez konieczności okrążania murów twierdzy, tak teraz turyści wodni będą mogli zwiedzać nasze Muzeum bez konieczności płynięcia do ujścia Warty, „wspinaczki” pod prąd  do przystani koło mostu i pieszego spaceru z Nowego na Stare Miasto. Termin realizacji zadania w ramach projektu „Lubuskie przystanie – Odra dla turystów 2020” wyznaczono na 30.11.2016 r.  Kiedy inauguracyjny rejs z przystani „Kostrzyn – Stare Miasto”? Z pewnością w przyszłym roku. O terminie oczywiście poinformujemy.