Walne zebranie Lotur

Ważnym elementem działalności Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest obsługa ruchu turystycznego. Oprócz prowadzenia certyfikowanego punktu IT w Bramie Berlińskiej, świadczymy usługi przewodnickie na terenie Starego Miasta. W celu lepszej i szerszej promocji naszego produktu chętnie bierzemy udział w przedsięwzięciach, które temu służą. Z tym związane jest m. in. nasze członkostwo w Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Lotur”. 26.08.2021 miało miejsce organizowane co trzy lata Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków stowarzyszenia.

Tym razem na miejsce obrad wybrano historyczną miejscowość u ujścia Noteci do Warty – Santok. Nasze muzeum reprezentowane było przez dyr. Ryszarda Skałbę. Po przedstawieniu raportu z działalności zarządu za lata 2018-2020 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi , po czym przystąpiono do wyboru nowych władz. Prezesem Loturu została pełniąca dotychczas tę funkcję Jadwiga Błoch. Po zakończeniu obrad gospodarze Santoka zaprosili uczestników do obejrzenia nowo zaaranżowanej stałej wystawy w Muzeum Grodu Santok, stanowiące filię Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie. Wystawa robi bardzo pozytywne wrażenie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn planuje od dwóch lat zorganizowanie wycieczki muzealnej do Santoka, lecz na przeszkodzie staje ciągle panująca pandemia. Być może uda się zrealizować te plany w najbliższej przyszłości.