Ryszard Skałba pozostaje dyrektorem MTK

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Kostrzyn powołał na kolejne cztery lata na stanowisko dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn dotychczasowego szefa naszej placówki Ryszarda Skałbę. Dyrektor Skałba otrzymał wcześniej pozytywną rekomendację lubuskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich z siedzibą w Zielonej Górze.

Funkcję dyrektora MTK pełni od 2011 roku. W okresie jego zarządzania placówką miało miejsce m. in. otwarcie multimedialnej wystawy muzealnej w Bastionie Filip, wprowadzenie obsługi ruchu turystycznego na Starym Mieście, organizacja cyklu wycieczek muzealnych, wydanie kilkunastu publikacji poświęconych historii miasta i twierdzy, organizacja wystaw czasowych, realizacja wielu projektów o charakterze międzynarodowym, w tym przedsięwzięć o charakterze artystycznym, odrestaurowanie pomników (pomnik lwa, cokół pomnika Margrabiego Jana, tablica pamiątkowa WP), prowadzenie badań i dokonanie spektakularnych odkryć archeologicznych, organizacja seminariów, prelekcji, szereg imprez o charakterze historycznym, uzyskanie przez muzeum nagród i wyróżnień na szczeblu regionalnym i krajowym, emisja filmów i programów na temat Starego Miasta w mediach ogólnopolskich i zagranicznych, pozyskanie sporej ilości eksponatów do zasobów muzealnych, ale również zmiana siedziby muzeum, przystąpienie do organizacji branżowych i zagranicznych, nawiązanie kontaktów na szczeblu międzynarodowym. Ryszard Skałba za swoją pracę odznaczony został w roku 2019 odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Uroczystość wręczenia nominacji przez Burmistrza dr Kunta miała miejsce w Urzędzie Miasta Kostrzyn w obecności Burmistrza Seelow Jörga Schrödera oraz Kierownika Biura Integracji Europejskiej Agnieszki Żurawskiej-Tatała