Infokiosk w ramach „Odra Velo”

Certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej prowadzony przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bramie Berlińskiej stale poszerza swoją ofertę w celu coraz pełniejszej obsługi przybywających  do nas turystów. Z racji położenia praktycznie przy samej granicy jesteśmy naturalnym miejscem, dokąd swoje kroki w Polsce kierują turyści z Niemiec przybywający od strony Berlina i planujący zwiedzanie naszego miasta czy innych zakątków kraju.

Jeszcze do niedawna ustawiony był w Bramie Berlińskiej infokiosk użyczony nam przez Polską Organizację Turystyczną. Niestety, nie działał on perfekcyjnie, były problemy z ekranem dotykowym i aktualizacją informacji. W związku z tym zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o wyłączeniu urządzenia z eksploatacji. Bardzo szybko pojawiły się inne możliwości. Ofertę ustawienia nowoczesnego infokiosku złożyło nam stowarzyszenie Seenland Oder-Spree e.V. z Bad Saarow, z którym nasze Muzeum współpracuje od kilku lat na niwie turystycznej. Po załatwieniu wszelkich formalności, podpisaniu stosownych umów itp. urządzenie zostało nam dostarczone i w dniu 11 czerwca br.  zainstalowane w naszym punkcie IT. Infokiosk powstał w ramach projektu „Odra Velo” realizowanego we współpracy z Lubuskim Urzędem Marszałkowskim. Projekt obejmuje budowę systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim. Obecnie informacje prezentowane są w języku niemieckim, trwają prace na uruchomieniem wersji polskiej i angielskiej, ale uznaliśmy, że już teraz warto udostępnić turystom nowoczesny system informacji. Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Stare Miasto są oczywiście prezentowane jako atrakcja turystyczna pogranicza. Teraz tylko wypada czekać na turystów, którzy mimo pandemii coraz częściej pojawiają się w naszych obiektach.