Zakończenie badań archeologicznych w Czarnowie

Po kilku miesiącach intensywnych i uciążliwych prac archeologicznych w okolicach Czarnowa w dniu 16 kwietnia doprowadziliśmy zadanie do szczęśliwego i oczekiwanego zakończenia. Na zlecenie PGNiG Technologie z Krosna (nad Wisłokiem) realizującego zadanie polegające na ułożeniu na odcinku Górzyca – Kamień Mały rurociągu płynu złożowego DN100 wraz z kablem światłowodowym przeprowadziliśmy jako podwykonawca firmy KSAR z Woli Kalinowskiej nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne w wykopie o szerokości 4,5 i długości 1700 metrów (powierzchnia łączna 76 arów).

Zajęło nam to prawie 8 miesięcy, podczas których dwójka naszych archeologów Krzysztof Socha i Julianna Sójkowska-Socha przy wsparciu Ireneusza Nalewajczyka prawie codziennie (wliczając w to okres zimowy) pracowała na wykopie. Nieliczne okresy przerw spowodowane były mrozem, zamarznięta ziemią czy ulewnym deszczem, a i nawet w takich warunkach prace były kontynuowane ze względu na znaczenie tej inwestycji i presję czasową. Przeżyliśmy na wykopie cztery pory roku. Kosztowało nas to sporo czasu i wysiłku, musieliśmy poszukać wsparcia, również odpłatnego. Tym większe podziękowania należą się naszym przyjaciołom i wolontariuszom, którzy wsparli nas bezinteresownie, a bez pomocy których pewno nadal tkwilibyśmy w tym wykopie. Byli nimi członkowie kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion Eksploracja Poszukiwania, Stowarzyszenia Templum, Stowarzyszenia Eksploracyjno - Historyczne "Warta", Stowarzyszenia historyczno-kulturalnego Tempelburg, Stowarzyszenia Radomsk oraz osoby niezrzeszone. W sumie przebadaliśmy 6 stanowisk archeologicznych, w tym 4 nowe, przez nas odkryte, i ponad 400 obiektów! Wśród nich były m. in. ziemianki, paleniska, jamy zasobowe i śmietniskowe, liczne dołki posłupowe i trzy pochówki. Obiekty te datowane są wstępnie na okres epoki kamienia (neolit), epoki brązu, okres wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Do najciekawszych znalezisk należą: siekierki z brązu, rzymska moneta srebrna (denar cesarza Haliogabala), ok. 30 zapinek z brązu, grociki brązowe, uzbrojenie wojownika (umbo, grot, imacz, nóż) oraz najstarszy zabytek: siekierka krzemienna z młodszej epoki kamienia. Odbiór prac przez konserwatora zabytków i przekazanie wykopu inwestorom nastąpiło 21 kwietnia br. Niestety, archeologowie nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia. Przed nimi kolejne zadania na kolejne miesiące, kolejny okres wytężonej pracy oraz, miejmy nadzieję, kolejne ważne odkrycia.