Krajowe i międzynarodowe webinaria

Z powodu pandemii bezpośrednie kontakty, spotkania, seminaria czy konferencje przestały praktycznie mieć miejsce. Aby wypełnić tę lukę, a potrzeba takich kontaktów jest bezdyskusyjna, coraz częściej korzysta się z możliwości technicznych. Popularną formą kontaktów stały się webinaria, czyli kontakt internetowy online z  wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W ostatnim czasie przedstawiciele MTK wzięli udział w trzech takich spotkaniach.

Pierwsze z nich (10.03. br.) z udziałem Muzeum Twierdzy Kostrzyn skupiło pracowników punktów informacji turystycznej działających na terenie województwa lubuskiego. Przypominamy, iż muzeum prowadzi certyfikowany punkt IT w Bramie Berlińskiej. Omawiane były i dyskutowane możliwości funkcjonowania i współpracy w tych niekorzystnych dla turystyki czasach.

Międzynarodowy ruch turystyczny zdecydowanie osłabł. Na znaczeniu zyskała natomiast turystyka krajowa. W obecnych czasach wielu turystów decyduje się na kupowanie podróży u profesjonalnych organizatorów turystyki. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła cykl webinariów, w ramach których poszczególne województwa przedstawiły walory turystyczne swoich regionów. 19 marca zaprezentowało się m. in. województwo lubuskie. Do grona trzech produktów naszego województwa godnych polecenia i rozreklamowania na niwie ogólnopolskiej zostały wytypowane Lubuskie Centrum Winiarstwa i Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu oraz Kostrzyńskie Pompeje. Prezentacja województwa trwała blisko godzinę, a Muzeum Twierdzy Kostrzyn przedstawił dyr. Ryszard Skałba. Wierzymy, że przyczyni się to do wpisania naszej kostrzyńskiej atrakcji do katalogu wycieczek krajowych touroperatorów i biur podróży.

Kilka dni później, 22 marca br., miało miejsce kolejne webinarium, tym razem o charakterze międzynarodowym. Muzeum Miejskie we Frankfurcie nad Odrą planuje w czerwcu otwarcie wystawy „Odra. Nasza Rzeka”. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Będzie to polsko-niemiecka wystawa objazdowa. W ramach projektu odbędą się również dwujęzyczne dialogi wystawiennicze oraz spotkanie sieciowe kulturoznawców i muzealników z polsko-niemieckiego pogranicza. W dniu 26 września obchodzony ma być "Dzień Rzeki”, a w listopadzie wystawa pojedzie w dalszą drogę do polskiego partnera projektu do Kostrzyna. Webinarium miało za zadanie koordynację działań, omówienie poszczególnych zadań partnerów i ustalenie harmonogramu prac. O projekcie będziemy informować w późniejszym okresie licząc na to, że wszelkie zaplanowane wspólne działania będą mogły zostać zrealizowane.