Bastiony we władaniu nietoperzy

Od początku funkcjonowania ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip jest ona zamykana dla turystów na okres jesienno-zimowy. Nie tylko ze względu na panujący wówczas we wnętrzach mikroklimat (zimno i wilgoć), ale głownie ze względu na hibernujące w pomieszczeniach bastionu latające ssaki, czyli nietoperze. Znajdują się one pod ścisłą ochroną, szczególnie podczas zimowej hibernacji.

Zbyt częste przebudzenia hibernujących nietoperzy mogą spowodować u nich śmierć głodową (brak owadów w zimie), dlatego już sama obecność człowieka jest poważnym niebezpieczeństwem. Do bastionów w tym okresie wchodzimy tylko w wyjątkowych przypadkach. Jednym z nich jest prowadzona od lat akcja liczenia populacji nietoperzy w naszym regionie, w tym w obiektach Muzeum Twierdzy Kostrzyn. W miniony piątek (12.02.br.) przybyli do nas w tym celu pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, którzy penetrowali obiekty twierdzy oraz piwnice Starego Miasta. Już po pierwszych kalkulacjach w Bastionie Filip okazuje się, że mróz „zagonił” pod ziemię większą niż dotychczas liczbę ssaków. Ostateczne wyniki pojawia się na wiosnę, kiedy to zakończy się liczenie w całym regionie. Na bazie wyników lat poprzednich wiemy, iż nasze podziemia stanowią po MRU drugie skupisko „gacków” w północnej części województwa lubuskiego. Nie mamy nic przeciw temu, aby tak już zostało. A turystów z chęcią zaprosimy do nas na wiosnę.