Rekomendacja dla Bastionu Król – pierwszy krok ku renowacji

Zarząd Województwa Lubuskiego rekomendował 15 inwestycji z zakresu kultury do Kontraktu Terytorialnego dla Regionu, w tym inwestycję Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna w zabytkowym zespole Bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą.

Projekt zakłada renowację bastionu, w ramach której wykonanych ma zostać szereg prac m.in. zdjęcie nakładu ziemi ponad kazamatami, zabezpieczenie i przemurowanie sklepień kazamat, naprawa oskarpowań bastionu i muru kurtynowego, wykonanie nowych nasypów tarasu bastionu i muru kurtynowego, roboty wykończeniowe we wnętrzach kazamat, wykonanie umocnień brzegowych i pogłębienie fosy, zagospodarowanie terenu i stworzenie małej architektury, wykonanie prac zmierzających do stworzenia stałej wystawy, wykonanie projektów multimedialnych, wykonanie modeli i makiet, montaż tablic informacyjnych itd.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa w sprawie finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014-2020). Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań o łącznej wartości 12 mld zł. Czas pokaże, czy ostatecznie uda się nam pozyskać środki na Króla, ale pierwszy ważny krok został poczyniony.