Digitalizujemy kroniki szkolne

Od początku swojego istnienia Muzeum Twierdzy zajmuje się nie tylko badaniem historii miasta-twierdzy, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom społeczności lokalnej również „cywilnej” historii miasta. Poszukujemy i gromadzimy materiały powojennej przeszłości polskiego Kostrzyna. Jednym ze źródeł, do których sięgamy, są stare kroniki prowadzone w erze „Przed-Internetem” przez szkoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne itp. Często bywa tak,  że były w nich odnotowywane dość skrupulatnie  nie tylko wydarzenia w życiu danej placówki czy organizacji, ale również ważne wydarzenia miejskie. Dzięki temu stanowią one prawdziwą skarbnicę wiedzy o historii Kostrzyna. Niejednokrotnie można w nich odnaleźć również unikatowe fotografie.

Dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 wypożyczyliśmy w dniu 20.01. br. stare kroniki szkolne zgromadzone przez tę placówkę w celu wykonania ich digitalizacji. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że szkoła zgromadziła w swoim archiwum aż 37(!) egzemplarzy kronik, z których najstarsza zawiera wpisy z roku 1960. Ostatnie egzemplarze pochodzą z lat 90tych. Już pobieżne oględziny pozwalają stwierdzić, że jest to niesamowicie bogaty i obiecujący materiał źródłowy. Była też chwila wesołości po rozpoznaniu na zdjęciach obecnego dyrektora MTK Ryszarda Skałby w mundurku szkolnym, który jest absolwentem tejże szkoły. Kroniki z należytą starannością zeskanowane i zwrócone szkole. Zastanawiamy się nad najlepszym sposobem udostępnienia zawartości jak najszerszej grupie odbiorców. Skontaktowaliśmy się również z pozostałymi placówkami oświatowymi w naszym mieście, gdzie uzyskaliśmy obietnicę, iż również one potraktują przychylnie nasze przedsięwzięcie. Z pewnością zajmie to nam jeszcze sporo czasu, ale najważniejsze, że kroniki zostaną utrwalone cyfrowo i dostęp do ich treści będzie zdecydowanie bardziej ułatwiony.