Geocaching na Starówce

Na terenie Starego Miasta i twierdzy znaleźć można nie tylko ślady przeszłości, ale jest to również teren wykorzystany również w mniej konwencjonalny, nowoczesny sposób. Informowaliśmy choćby, że na Starówce zadomowiły się dość ważne pokemony, które toczą tu swoje bitwy. Od wielu lat na naszym terenie ulokowanych jest kilka skrzynek w ramach geocachingu (jedna z przybliżonych lokalizacji na fotografii).

To gra terenowa polegająca na poszukiwaniu ukrytych „skarbów” - keszy. Są to skrzynki zawierające dziennik zdobywców (tzw. logbook) oraz często drobne fanty, które można zabrać zostawiając coś w zamian. Od jakiegoś czasu poszukiwaliśmy jako Muzeum Twierdzy możliwości wyraźniejszego zaznaczenia swojej obecności w świecie skrzynek i skrytek lokalizowanych za pomocą GPS. Dzięki kontaktom z pracownikami Parku Narodowego Ujście Warty pojawiła się możliwość realizacji tego pomysłu.

W dniu 12 stycznia zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Twierdzy Kostrzyn a serwisem opencaching.pl. Celem zawiązanej współpracy jest „uzbrojenie” terenu Starego Miasta dla turystów zrzeszonych w serwisach cachingowych. W założeniu ma powstać geościeżka pod nazwą „Kostrzyn - Stare Miasto”. Opiekunem ścieżki będzie Muzeum Twierdzy. Oczywiście wszystkie skrzynki zostaną umieszczone zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obecnych w Regulaminie zwiedzania Starego Miasta. W ramach współpracy Muzeum również będzie pełnić rolę konsultanta historycznego przy zakładaniu analogicznej sieci skrzynek w dziełach zewnętrznych twierdzy i obiektach garnizonowych. Te skrzynki będą pod nadzorem osób wykonujących je – są to tereny poza „naszą jurysdykcją”. Mamy nadzieję, że dzięki powstaniu geościeżki na Starówce i sieci dookoła uda się przyciągnąć turystów zorientowanych na bardziej zaawansowane formy zwiedzania. Warto dodać, że bardzo podobny projekt został zorganizowany ostatnio na terenie sąsiedniego Parku Narodowego Ujście Warty i świetnie funkcjonuje.