Katarzyna Brunszwicka w swoim mieście

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 organizowanych w województwie zachodniopomorskim Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno zaplanowała w dniu 16.10. br. otwarcie wystawy „Katarzyna Brunszwicka – Ambasadorka Dębna” w 450 rocznicę nadania praw miejskich. Niestety, ze względu na pandemię wirusa otwarcie przeniesiono na inny termin.  Przypomnijmy, iż Katarzyna to małżonka margrabiego Jana Kostrzyńskiego.

Na ziemiach otrzymanych od swego męża założyła miasto Dębno i przeniosła tam urzędy z Chwarszczan. Dębno uzyskało prawa miejskie od margrabiego Jana Kostrzyńskiego w 1570 r., a Katarzyna kazała wybudować tam ratusz. Margrabia Jan zmarł w roku 1571 i został pochowany w kryptach Kościoła Maryjnego na Starym Mieście. Trzy lata później obok małżonka spoczęła księżna. W roku 1999 w krypcie ruin kościoła odnalezione zostało wieko sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej (replika z 1882 r. zaginionej płyty z 1574 r.) Po restauracji prezentowane było ono przez wiele lat do czerwca br. w Bramie Berlińskiej. W ramach współpracy instytucji kultury Muzeum Twierdzy Kostrzyn wypożyczyło w dniu 20.10.2020 r. za zgodą Miasta Kostrzyn i na mocy odpowiednich umów bibliotece w Dębnie ten ważny dla obu miast zabytek i będzie można go oglądać już od 30 października w salach bibliotecznych. Termin oficjalnego otwarcia wystawy wraz z planowanym wykładem Józefa Piątkowskiego "Księżna Katarzyna Brunszwicka – pierwsza dama Nowej Marchii" nie jest jeszcze znany. Prosimy śledzić komunikaty na internetowej stronie biblioteki. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszych sąsiadów i że zabytek ten przyczyni się do wzbogacenia wystawy poświęconej założycielce Dębna.