Archeolodzy wspomagają inwestorów

Od kilku miesięcy realizowana jest w naszej okolicy inwestycja PGNiG polegająca na ułożeniu rurociągu płynu złożowego (ropa naftowa z gazem ziemnym) wraz z kablem światłowodowym na odcinku Górzyca – Kamień Mały. Muzeum Twierdzy sprawuje nadzór archeologiczny podczas tych prac. Inwestycja podzielona jest na kilka odcinków, które systematycznie badane są przez naszych archeologów.

Na odhumusowanym odcinku między Górzycą a Czarnowem nie ujawniono nawarstwień i obiektów archeologicznych. Nie zarejestrowano także ruchomych materiałów zabytkowych. Inaczej sprawa ma się w okolicach Czarnowa. 9 września 2020 zakończyliśmy prace wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych zarejestrowanych przy ul. Królowej Jadwigi w Czarnowie. Łącznie odkryliśmy 26 obiektów archeologicznych z różnych okresów chronologicznych i warstwę kulturową związaną z okresem neolitu. Od tego czasu trwają badania wykopaliskowe na kompleksie 3 stanowisk zlokalizowanych na północny-wschód od wsi. Obiekty archeologiczne obejmujące dwa znane i jedno nowo odkryte stanowisko zajmują obszar około 1,5 km. Pierwszy z tych odcinków o długości prawie 500 m został przebadany i w dniu 20.10. br. protokolarnie przekazany inwestorowi. W trakcie badań stwierdzono obiekty kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza, wraz z materiałem zabytkowym jak np. ceramika, moneta rzymska, zapinki i szpile z brązu,

W przekazaniu wzięli udział: z ramienia Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. inspektor Teresa Witkowska, z ramienia inwestora (PGNiG Technologie SA) Marek Koszela, z ramienia wykonawcy prac (KSAR Sp. z o.o. SK) archeolodzy Krzysztof Socha oraz Julianna Sójkowska-Socha oraz z ramienia Muzeum Twierdzy Kostrzyn dyr. Ryszard Skałba. Do przebadania pozostaje odcinek ok. 1 km. Wierzymy, że aura dopisze i że uda się te prace wykonać jeszcze przed zimą, co pozwoli na kontynuację inwestycji.