Przekazanie eksponatów do Poznania

Muzeum Twierdzy Kostrzyn chętnie współpracuje przy realizacji różnorakich przedsięwzięć i projektów z innymi instytucjami w kraju i zagranicą. Są to nie tylko inne muzea i instytucje kultury, ale również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Współpraca ta daje wielokrotnie obopólne korzyści, szczególnie wówczas, gdy praca jest również pasją, a muzealnicy są również członkami rozmaitych stowarzyszeń i grup. Właśnie na bazie takiej współpracy powstaje w Poznaniu wystawa pt. „Dragoni generała Maczka Rzeszów 1938-Świętoszów 2020". Projekt jest prowadzony przez muzealników z Muzeum Uzbrojenia, oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

MTK od kilku lat współpracuje z tą poznańską placówką. Tym razem na potrzeby aranżowanej wystawy wypożyczyliśmy 07.10. br. przedmioty francuskiej proweniencji pochodzące w większości z terenu Stalagu III C. Fragment ekspozycji poświęcony będzie losom Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii Pancernej Wojska Polskiego we Francji. Polscy żołnierze tego oddziału zostali wyposażeni w sprzęt i mundury francuskie, takie, jakie posiadali jeńcy francuscy więzieni na terenie kostrzyńskiego obozu.  Oprócz przedmiotów z zasobów muzealnych nasz muzealny edukator Jerzy Dreger przekazał na wystawę również część własnych zbiorów. Od lat jest on członkiem Stowarzyszenia Odwach, a temat dragonów oraz 1. Dywizji Pancernej rokrocznie pojawia się w Kostrzynie w okolicach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Wszystkie przedmioty przejął pod opiekę pracownik WMN Miłosz Stroński. Otwarcie wystawy zaplanowano na 26 października, a prezentowana ma być ona do 29 grudnia br. w poznańskiej Cytadeli. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy i obejrzenia również kostrzyńskich eksponatów.