75 rocznica – godnie i poważnie

Przełożone z marca br. obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn uzyskały godną oprawę. Sobotnia uroczystość (19.09.2020 r.) rozpoczęła się na cmentarzu komunalnym, gdzie w świeckim obrządku dokonano pochówku szczątków 89 osób ekshumowanych przez archeologów naszego muzeum z terenu byłego niemieckiego cmentarza (obecnie park miejski).

W wydarzeniu wzięli udział również goście z Niemiec, m. in. burmistrz Seelow Jörg Schröder, przewodniczący Stowarzyszenia Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz Martin Rogge, przewodniczący Stowarzyszenia Kietz-Bahnhof – Dworzec Chyża Uwe Bräuning, Jutta von der Lancken, wdowa po wnuku ostatnich właścicieli pałacu i dóbr dąbroszyńskich czy też były mieszkaniec Kostrzyna Klaus Thiel z Berlina. Stronę polską reprezentował przede wszystkim wiceburmistrz Kostrzyna Zbigniew Biedulski oraz dyrektor MTK Ryszard Skałba. Kolejnym punktem programu było nabożeństwo ekumeniczne odprawione w ruinach kościoła maryjnego na Starym Mieście pod przewodnictwem ks. dr prałata Wojciecha Skóry, proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie, któremu towarzyszyli pastor Daniel Dubek, proboszcz parafii ewangelickiej Küstriner Vorland, oraz ksiądz Jarosław Szmajda z polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, proboszcza parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie. Tematem przewodnim były modlitwy o pokój oraz za zmarłych i poległych na ziemi kostrzyńskiej. Część edukacyjną zapoczątkowały prelekcje Hermanna Kaisera ze Stowarzyszenia Ojczyźnianego z Wuhden, który przedstawił projekt miejsca pamięci w Klessin, oraz Marcina Wichrowskiego, który zaprezentował przebieg końcowych walk o twierdzę Kostrzyn w marcu 1945 r. Dopełnieniem były prezentacje niemieckich i radzieckich stanowisk bojowych urządzonych w okolicach Bramy Berlińskiej, na którym rekonstruktorzy z Wrocławia i Poznania prezentowali umundurowanie i uzbrojenie obu stron konfliktu. Ostatnim punktem programu była wycieczka młodzieży do majątku Klessin, o którym była wcześniej mowa podczas prelekcji. Wcześniej, bo już w czerwcu br., w ramach tego samego projektu otwarta została w Bramie Berlińskiej wystawa broni strzeleckiej z okresu II Wojny Światowej. Uczestnicy obchodów, goście i zwiedzający zostali poczęstowani grochówką. Przez cały dzień przez teren Starego Miasta oraz Bastion Filip przewinęło się w trakcie trwania imprezy ok. 300 osób. TVP 3 Gorzów zamieściła materiał filmowy z wydarzenia, który można obejrzeć na jej stronie internetowej.

Impreza uzyskała dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.