Walne Zebranie Lotur

Dnia 16.09.2020 o godzinie 10.00 w Mierzęcinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. Delegatem z ramienia Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które od kilku lat jest członkiem tego Stowarzyszenia, była Dorota Chyczewska.

W pięknym pałacu gości powitała i zebranie rozpoczęła Prezes Zarządu Jadwiga Błoch. Pan Dyrektor Tomasz Schulz, jako gospodarz tego miejsca, także przywitał gości i zaprezentował ofertę obiektu. Zebrani zostali zapoznani ze sprawozdaniem z pracy zarządu w roku 2019, które zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Zarząd Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jednogłośnie otrzymał absolutorium za swoją pracę w minionym roku. Po dyskusji i omówieniu spraw różnych uczestnicy spotkania zwiedzili obiekt w Mierzęcinie oraz zjedli pyszny poczęstunek.