Nagelschmiedstraße 146/147 - z życia mieszkańców kamienicy

Sobota, 27.08.2016 – godz. 12:00, Zaułek Gwoździarski.

Klaus Thiel - były mieszkaniec Kostrzyna (Küstrin), a obecnie Berlina, często wraca do swego rodzinnego miasta. Są to podróże sentymentalne do miejsc związanych z jego dzieciństwem.

W ostatnim czasie dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Eksploracji „Perkun” zostały odsłonięte częściowo ruiny domu, w którym mieszkał w Zaułku Gwoździarskim. Odnaleziono wiele drobiazgów należących niewątpliwie do mieszkańców kamienicy. Klaus Thiel zaprasza wszystkich na podróż sentymentalną "do siebie". Na schodkach ruin swego domu przedstawi życie codzienne mieszkańców kamienicy w przedwojennym Kostrzynie.

Uwaga: prelekcja tłumaczona będzie na język polski, organizatorzy zapewniają miejsca siedzące.